Gennem tiden har vi set dansk landbrug udvikle sig med stadig større enheder, der kommer længere og længere væk fra forbrugerne og væk fra naturen. Vi mener, at stordrift kan gøres bedre. Det var den drivkraft, vi skabte Niels & Grete med, og nu er det også drivkraft til vores ”nylagte” koncept.

Niels & Grete & Fællesskabet er et koncept, som handler om nærhed. Om at stå sammen om at producere økologisk æg på bæredygtig vis. Æg, som produceres på mindre enheder og pakkes direkte fra stalden, dér hvor de produceres. Alt sammen efter de samme værdier som vi altid har stået på mål for. Vores smådriftsprincipper er rettesnor for den måde, produktionen af Niels & Grete æg foregår på – uanset hvor.

Fordele for flere

Mange går med en drøm om at have et mindre landbrug med høns og æggeproduktion. Det kan være nyuddannede fra landbrugsskoler, familier som vil prøve en ny levevis eller æggeproducenter, som gerne vil lægge produktionsstilen om.
Men drømmen kan være svær at realisere for de fleste. Det kan være krævende at få finansiering i landbruget, og kapitalkrav er en ”show stopper”. Derudover er det ofte sådan, at de etablerede pakkerier kræver stordrift. Det gør leverancer fra nye og små producenter umuligt.
Niels & Grete vil gerne hjælpe folk og familier godt i gang i landbruget. Vi har skabt rammerne for en bæredygtig produktion med dyrevelfærd i fokus. Vi er klar til at aftage æggene, vi bidrager med viden, og vi hjælper hinanden i Niels & Grete & Fællesskabet.

Ringe i vandet

Niels & Grete & Fællesskabet går ud på at skabe bæredygtighed på flere områder: Dyrene skal have høj dyrevelfærd, der skal værnes om miljø og klima, og landmandsfamilien skal kunne have en sund og overskuelig økonomi med selveje. Det er ikke så lidt, men det hele starter i det små og skaber ringe i vandet. Der er også andre bæredygtige aspekter ved konceptet.

Vi får flyttet arbejde og værdikæde ud på landet til de enkelte økologiske brug. Det skaber eksistensgrundlag for landbrug, der kan godkendes af Dyrenes Beskyttelse.

Vi får mulighed for at tage hånd om nogle ressourcer, som ældre staldbygninger, der ofte står tomme. I stedet for at rive dem ned og erstatte dem med etageanlæg til stordrift, kan vi bruge det, der allerede er og give hønsefruerne et friere liv med god plads.

På den måde bidrager vi sammen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, samt verdensmål 15: Livet på land.

Hils på Henrik og familie

Vi har allerede etableret samarbejde med Henrik Christensen. Henrik driver sammen med sin kone Maiken og deres lille søn på snart 1 år et landbrug ved Give. Der er tre stalde, der hver har 6.000 økologiske høns. Denne produktion er godkendt af Dyrenes Beskyttelse og er fuldt identisk med de øvrige produktioner, som Niels & Grete driver. De har nu etableret pakkeri på ejendommen, så de kan pakke de økologiske æg direkte i bakker fra Niels & Grete.

Sammen kan vi mere

Vi er glade for samarbejdet i Niels & Grete & Fællesskabet, og vi er stolte af at bane vejen for, at stor-landbrug kan baseres på mindre enheder, der arbejder sammen.

Vi skal ikke kunne det hele selv, når vi kan så meget mere sammen.

Er du interesseret i at høre mere om at høre om mulighederne? Kontakt Niels Riis.